Museum

De restauratie werkzaamheden hebben ertoe geleid dat er steeds een wisselend aantal trommels en kransen aanwezig is. Door hieraan de eigen collectie en de trommels van bruikleengevers toe te voegen is een interessante verzameling ontstaan, die de laatste maanden sterk is uitgebreid, dankzij particuliere schenkingen.

 

Er wordt een aantal vroege graftrommels getoond en er zijn trommels te zien, die afkomstig zijn van kindergraven. Het museum heeft ook de beschikking gekregen over een paar trommels, die werden gegeven aan een vooraanstaand lid van een dorpsgemeenschap. Bijzonder is de trommel voor een Franse soldaat, gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Naast een foto en een kralenkrans is ook een deel van zijn soldatenjas in de trommel opgenomen. Verder zijn er verschillende Duitse en Franse kralenkransen te zien en afbeeldingen van werkplaatsen, waar de kransen vroeger werden gemaakt.

De bezoeker krijgt een goed beeld van de diverse onderdelen, waaruit de bloemenkransen werden opgebouwd. Er is  een overzichtsexpositie van de stempels en matrijzen, waarmee de bloembladeren nagemaakt kunnen worden.

 

In Drenthe zijn er naar schatting nog 130  graftrommels te vinden. De museumcollectie geeft een goed beeld van de verschillende verschijningsvormen.

Het stichtingsbestuur doet een dringende oproep aan eigenaren / rechthebbenden van graven en beheerders van begraafplaatsen en kerkhoven om toch vooral zorgvuldig om te gaan met (restanten van) graftrommels en grafkransen. Het bestuur ontvangt deze graftekens graag in eigendom of bruikleen, zodat ze na restauratie weer in hun oorspronkelijke glorie aan het publiek kunnen worden getoond en voor de komende generaties blijven behouden.

Film Veenhuizen krijgt graftrommelmuseum:

Verkoop boek:

 

In het museum is het boek Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland verkrijgbaar. Dit goed geïllustreerde boek is geschreven door Leon Bok en Evert Jan Halkus. Het geeft een uitgebreide beschrijving van de diverse verschijningsvormen van graftrommels en grafkransen en biedt daarnaast een overzicht van de in Nederland nog aanwezige graftrommels. De verkoopprijs van het boek bedraagt

€ 20,00. Pinnen is niet mogelijk in het museum.