Arend Varwijk

Begin juni 2017 kregen wij een telefoontje vanuit Friesland dat er een graf geruimd zou worden van een familielid waarop nog een graftrommel aanwezig was.

 

Het betrof het graf van Arend Varwijk, hij was geboren op 13 oktober 1914 in Siegerswoude en op 10 jarige leeftijd overleden aan hersenvliesontsteking. Op de  foto staat Arend achter zijn moeder, naast zijn vader.

De vijf dochters van Rinskje Varwijk, (enige zus van Arend), hebben zich bekommerd om het graf van Arend bij de kerk in Ureterp. Eén van de vijf zussen nam contact met ons op om de graftrommel en even later ook de grafzerk aan het museum te doneren. Vrijdag 9 juni  vond de overhandiging plaats van de graftrommel.

De stichting is de familie Varwijk zeer erkentelijk voor hun moeite deze graftrommel te redden!

 

 

 

De trommel met gedenksteen heeft een mooie plek in het museum gekregen.