agenda

Persbericht uit 'De Krant' 10 maart 2020

Graftrommelmuseum/ restauratieatelier blij met gedeelde tweede prijs
Graftrommelmuseum/ restauratieatelier blij met gedeelde tweede prijs

VEENHUIZEN – Om de twee jaar deelt Terebinth, de Stichting voor Funerair erfgoed in Nederland, een prijs uit voor die organisaties die op dit gebeid actief zijn. Onlangs viel het Graftrommelmuseum in Veenhuizen in de prijzen. Zij mochten in Utrecht een gedeelde tweede prijs in ontvangst nemen van € 250. 

‘Een bijzondere gebeurtenis in ons nog jonge bestaan,’ laat Pieke van Doorn-Witteveen weten. Zij heeft vijf jaar geleden mede het initiatief genomen om een Stichting tot behoud van de Drentse Graftrommels op te richten. Inmiddels dekt die vlag de lading al lang niet meer. ‘Ons werkgebied bestaat de laatste jaren uit meer dan Drenthe alleen. Vanuit heel Nederland komen verzoeken om graftrommels te restaureren. Tot zelfs  uit België  hebben we opdrachten gekregen. Zo mochten we voor de gemeente Deinze 9 graftrommels restaureren. We hebben dan ook de naam van onze stichting verandert in “De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel”. Dat wij een prijs mochten ontvangen zegt iets over onze werkzaamheden,’ laat Pieke van Doorn-Witteveen weten.
Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor behoud en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen, gedenktekens en grafmonumenten. De stichting beijvert zich voor een goede en respectvolle zorg voor onze doden en hun nabestaanden. Zij verzorgen ook informatieve bijeenkomsten en excursies. De stichting Terebinth liet weten dat er drie projecten uit 15 succesverhalen waren genomineerd voor een prijs. Waaronder dus het graftrommelmuseum uit Veenhuizen. Enthousiasme en doorzettingsvermogen waren bij alle drie de genomineerden terug te vinden, zo liet de jury weten. Het was voor de derde keer dat Terebinth enkele prijzen uitreikte.
Een graftrommel is een trommel afgedekt met een glasplaat, waarin een bijzondere gift werd gelegd voor de overledene, meestal in de vorm van een bloemenkrans van metalen bladeren en bloemen van porselein of een krans die geheel uit glazen kralen bestaat. De eerste graftrommels dateren van rond 1850.
Iedere woensdagmiddag wordt er door de werkgroep drukt gewerkt om de graftrommels op te knappen. Op dit moment bestaat de werkgroep uit Pieke van Doorn-Witteveen, Maartje Luijt-van der Veen, Corneel Beijert-Baan, Janny Bronkhorst-Dijkstra en Leo van Doorn (foto). Ook burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld liet eerder al weten het Graftrommelmuseum te waarderen. Op 28 april bestaat het museum precies 5 jaar. De komende Paasdagen is het Graftrommelmuseum/restauratieatelier weer open. Op beide dagen is iedereen vanaf 11.00 uur welkom aan de Bergveenweg 1  in Veenhuizen. Vanaf 16 april is het Graftrommelmuseum/restauratieatelier elke donderdag van 10.00 tot 17.00 uur open. Entree betalen is niet van toepassing. Wie meer wil weten kan kijken op www.stichtinggraftrommel.nl.

Uitreiking Gouden Terebinth 8 februari 2020

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel is gedeeld tweede geworden!

 

De Gouden Terebinth, de tweejaarlijkse prijs van de stichting Terebinth voor funerair erfgoed, is op zaterdag 8 februari jl. uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Sovjet Ereveld in Leusden. Deze stichting krijgt de prijs voor haar niet-aflatende inzet om de herinnering aan 865 soldaten uit de Sovjet Unie die tijdens de Tweede Wereld oorlog zijn gesneuveld of omgebracht, levend te houden.

In de afgelopen twee jaar organiseerden de vrijwilligers in Leusden een kaarsjesavond, theatrale audiotours, lezingen, herdenkingen en gastlessen. Bovendien doet de stichting onderzoek naar het verleden van de soldaten, zoekt ze actief naar de nabestaanden, en probeert ze de jeugd bij de geschiedenis van het Ereveld te betrekken.
Directeur Remco Reiding ontving de prijs in de aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht uit handen van Terebinth-voorzitter Bert Lever.

 

Extra argument
De jury voegde aan haar oordeel nog een argument toe: ‘De bekroonde stichting levert door haar inzet een bijdrage aan de medemenselijkheid en de verbetering van de internationale verhoudingen, iets wat in dit gedenkjaar een extra waardering verdient.’
De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van duizend euro, te besteden aan een funerair doel – in dit geval wordt dat een bijeenkomst van nabestaanden met publiek.

 

Drie nominaties
Naast de winnaar waren ook genomineerd: de Stichting Oude Kerkhof in Roermond en De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommels in Veenhuizen. Deze twee genomineerden gingen overigens niet met lege handen naar huis: naast een oorkonde kregen zij elk een cheque van 250 euro.

Deskundige jury
De jury bestond uit Karel Loeff (architectuurhistoricus en directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut), Nicoline Zemering (kunsthistorica en directeur van begraafplaats Rhijnhof in Leiden) en Laurens Sparrius (onderzoeker bij Floron in Nijmegen).
Stichting Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van ons funerair erfgoed in brede zin. Graven en andere gedenkmonumenten vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij de geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.

GENOMINEERDEN GOUDEN TEREBINTH 2020 BEKEND

De Nederlandse Stichting tot Behoud van de Graftrommel hoort bij de drie genomineerden.

 

De Gouden Terebinth, de funeraire prijs die het bestuur van Terebinth (de stichting die zich hard maakt voor funerair erfgoed) in 2015 instelde, wordt op 8 februari a.s. voor de derde keer uitgereikt. Winnaar van deze prijs is de organisatie of de persoon die zich volgens de jury in 2018-2019 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van de (historische) begraafplaats. De genomineerden zijn op 6 december geselecteerd.

 

De Terebinth-werkgroep die de prijsuitreiking voorbereidt, heeft uit vijftien aanmeldingen drie nominaties geselecteerd. Geen eenvoudige klus omdat de kandidaten in soort en karakter veel van elkaar kunnen verschillen. De genomineerden zijn: De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel in Veenhuizen, de Stichting Oude Kerkhof Roermond en de Stichting Sovjet Ereveld in Leusden.

 

Moeilijke selectie
De werkgroep selecteerde de drie uit vijftien succesverhalen, of het nu mensen en organisaties betreft die net beginnen aan de restauratie van grafmonumenten, of om anderen die al jarenlang ervaring hebben met onderhoud en beheer van een historische begraafplaats. Of op een andere manier bij het brede publiek aandacht vragen voor het belang van begraafplaatsen en hun positie in de samenleving. Enthousiasme en doorzettingsvermogen vindt Terebinth bij alle kandidaten terug.
Op zaterdag 8 februari 2020 krijgen de genomineerden de gelegenheid hun project te presenteren in de aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht. De jury (Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Heemschut), Laurens Sparrius (onderzoeker bij Floron) en Nicoline Zemering (directeur begraafplaats Rhijnhof)) bepaalt dan wie de winnaar van de Gouden Terebinth 2020 wordt.

 

Vijftien succesverhalen
Tot 21 oktober konden kandidaten voor deze nationale prijs worden aangemeld. Vijftien aanmeldingen waren het resultaat. Naast de drie genomineerden waren dat onder andere: het bestuur van de Stichting Op den Rösheuvel in Valkenswaard; de Stichting Oude Begraafplaats Gouda; de Werkgroep Funerair erfgoed van de Oudheidkundige Kring Hulst; Werkgroep Hôf & Toer in Huizum en de Stichting Online-Verleden.
Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth (wisseltrofee en geldbedrag van 1.000 euro) personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van de traditionele begraaf-plaats en ons funerair erfgoed in bredere zin. Graven en andere gedenktekens vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij onze geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.

 

Eerdere winnaars van de Gouden Terebinth waren: de stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Ter Navolging Tiel. Meer informatie over de onderscheiding, zie http://www.terebinth.nl.

Wintersluiting voor het Graftrommelmuseum

Bezoek leerlingen Nassau College uit Norg
Bezoek leerlingen Nassau College uit Norg

Na een druk seizoen met veel activiteiten is de jaarlijkse winterstop van het Graftrommelmuseum aangebroken.
De restauratie van de trommels en de kransen gaat wel gewoon door.
Met Pasen zullen de deuren aan de Bergveenweg weer open gaan voor het publiek.


Het museum heeft 420 bezoekers gehad waaronder veel families die een uitje hadden georganiseerd in en rondom Veenhuizen.
Ook een aantal Vrouwenverenigingen wisten het museum te vinden.


Het museum heeft een tweetal trommeltjes uitgeleend aan het Stedelijk museum Coevorden. Dit in verband met de tentoonstelling Dood en Begraven.
Op vrijdag 15 maart zijn de negen trommels uit Deinze, België , weer teruggebracht. De restauratie was een hele klus.


Hotel/restaurant Bitter en Zoet had een erfgoeddiner gepland voor zondag 14 juli met als item: “ De Arme Dood”. Het was een funeraire en culinaire middag op de fiets met een hapje en drankje tussendoor. Een bezoekje aan het graftrommelmuseum was het sluitstuk van de middag met in het vooruitzicht het “armendiner. “


Op zondag 20 augustus hebben medewerkers met informatie over de graftrommels op de Zomerfair Veenhuizen gestaan. Er was veel interesse en misschien krijgt het museum nog een trommeltje geschonken!
De twee monumentendagen, 14 en 15 september, werden weer goed bezocht door een aantal mensen op de fiets en met de auto.


Het seizoen werd afgesloten met een bezoek aan het museum door leerlingen van het Nassau College uit Norg. De leerlingen kwamen die dag op verschillende locaties in Veenhuizen i.v.m. het vak Burgerschapsvorming.


De Stichting tot Behoud van de Drentse Graftrommels is voorgedragen om genomineerd te worden voor de Gouden Terebinth. Deze prijs word eens in de twee jaar uitgereikt door de Stichting Terebinth aan een Stichting, Vereniging, groep vrijwilligers of persoon die zich bijzonder ingezet heeft voor ons Funerair Erfgoed.
De uitslag zal bekend gemaakt worden in januari 2020.


Voor het volgend jaar staan er weer nieuwe activiteiten op de restauratielijst. Iedereen is dan weer van harte welkom om te komen kijken naar de vernieuwde inrichting met nog meer trommels en kransen!

Voorgedragen voor de Gouden Terebinth 2020

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel is deze maand voorgedragen voor de onderscheiding de Gouden Terebinth van de Stichting Terebinth.

 

Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop.

In 2015 riepen zij een landelijke prijs in het leven voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het beheer of behoud van funerair erfgoed, of die ons funerair erfgoed op een uitzonderlijke manier onder de aandacht heeft gebracht.

 

De Nederlandse Stichting tot Behoud van de Graftrommel is trots op deze nominatie.

De prijs- de Gouden Terebinth- wordt voor de derde maal uitgereikt in januari 2020.Open Monumentendag 2019

Ook in 2019 zijn wij weer deelnemer geweest aan de Open Monumentendag.

 

Zaterdag 14 en zondag 15 september waren het museum en atelier van 11.00-17.00 uur geopend, we hebben weer leuke gesprekken met diverse belangstellenden gehad en nieuwe contacten opgedaan.

 

 

Lezing Beetsterzwaag d.d. 31 augustus 2019

In de prachtige dorpskerk van Beetsterzwaag hadden zich zaterdag 31 augustus 15 geïnteresseerden verzameld voor de lezing over graftrommels en de bloemenkransen.
Leo en Pieke van Doorn, medewerkers van de Stichting tot Behoud van de Drentse Graftrommels uit Veenhuizen, hadden ter ondersteuning van hun verhaal gereedschap en informatiemateriaal meegenomen.


Een bijzondere gebeurtenis deed zich voor: de heer Rimmert Kroese en zijn vrouw Susan boden de Stichting hun drie plakboeken met informatie aan over de graftrommels in Friesland. Een lijvig en uit gebreid gedocumenteerd werk!
De plakboeken bevatten foto’s van 235 trommels in Friesland. Waarschijnlijk zijn er enkele nog nooit getoond omdat zij zich bevonden op zolders van baarhuisjes op begraafplaatsen en kerkhoven.
De Stichting is de familie erg dankbaar voor de aangeboden documentatie en zal dit zeker in het museum in Veenhuizen gaan gebruiken.


Verder is er gesproken over de mogelijkheid om de enige graftrommel die Beetsterzwaag rijk is te laten restaureren door het restauratieatelier.
Na een mooie middag ging ieder weer huiswaarts met veel nieuwe informatie over Nederlands funerair erfgoed!

 

De graftrommel op het kerkhof van Beetsterzwaag
De graftrommel op het kerkhof van Beetsterzwaag

Bezoek Culinair Erfgoed Diner 14 juli 2019

Zondag 14 juli kreeg het Graftrommelmuseum/restauratie-

atelier bezoek van een groot aantal deelnemers van het Culinair Erfgoed Diner dat georganiseerd was door hotel/restaurant Bitter en Zoet en het culinair evenementen bedrijf “keukengeheim” uit Haule.

 

Deze editie van het Culinair Erfgoed Diner had als uitgangspunt De Arme Dood. Men stond stil bij rituelen rondom rouw en begraven anno nu maar vooral ook hoe dat was ten tijde van de Maatschappij van Weldadigheid.


Na een bezoek aan de Koepelkerk en de begraafplaats van Veenhuizen arriveerde men per fiets, op de Bergveenweg. Een welkomstdrankje, gefermenteerd rabarbersap, en een glaasje rijstebrij met topping stond klaar. Het verhaal over de oorsprong van de graftrommels en de restauratiemogelijkheden viel in goede aarde.

 

Nieuw in het museum is de kaart van Nederland waarop aangegeven staat waar nu nog trommels met hun kransen te vinden zijn.
Er werd afgesloten met een waardig culinair erfgoed diner “het groevemaal” in restaurant Bitter en Zoet.

 

 

Bezoek groep 4/5

De leerlingen van groep 4/5 van Basisschool Speel en Leer in Veenhuizen hebben op 17 oktober 2018 de begraafplaats en het graftrommelmuseum bezocht.

Juf Linda heeft ons haar verslag toegestuurd:

 

We begonnen vanmorgen in het vierde gesticht op de begraafplaats. Daar kregen we opdrachten van een erfgoed juf en bekeken we grafstenen. Vervolgens zijn we op de fiets naar het graftrommelmuseum gegaan. Hier heeft Pieke ons van alles verteld over het restaureren van graftrommels. De leerlingen van groep 4/5 weten nu hoe de blaadjes, bloemetjes en andere spullen worden gemaakt of gerestaureerd. We mochten in het museum rondkijken en de vragen van de leerlingen werden beantwoord. Als laatste zijn we nog naar de Spaansche begraafplaats gefietst. Op school hebben we de dag besproken. De leerlingen konden vertellen wat ze gezien hadden en wat ze vandaag bijzonder vonden. Het was een leerzame dag met verschillende indrukken.